BINKOŠTI

 

 

Odlomki Božje besede na  BINKOŠTNO NEDELJO: Apd 2,1-11; Gal 5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15

 

 

 

Mašni nameni

 
 
 
 
VESELI UČENCI....
Kako nam more biti nevidni in nedostopni Bog blizu in v nas delovati? Kako more biti vstali Jezus med nami? In Jezus je med nami, saj je to obljubil svojim učencem. Odgovor Svetega pisma se glasi: po Svetem Duhu.
Naj ponazorimo to trditev z naslednjo prispodobo. Govorimo o duhu narave, časa, zgodovine. S tem mislimo na moč naravnih zakonov, na delovanje časa in zgodovine. Vse te sile nas obdajajo in delujejo na naše življenje, včasih s tako močjo, da pričnemo celo dvomiti o človeški svobodi. Podobno deluje na nas Sveti Duh kot moč Boga, ki se nam je razodel po Jezusu Kristusu, v novi podobi in osebi.
Ni le Oče, Stvarnik sveta, ne le Sin, ki je z nami ljudmi in je vzel nase našo usodo, je tudi Duh, ki odrešenjsko delo Božjega sina v nas utrjuje in izvaja. V nas deluje kot veter: včasih milo, včasih pa kot silen vihar. Sveti Duh deluje kot ljubezen, kot razsvetljenje ali kot razsodnik, ki odkrije greh v nas in ga obsodi. Vstali Odrešenik ga k nam pošilja od Očeta. Sveti Duh je notranje počelo Cerkve. V njegovi moči jo Jezus pošilja v svet. Po njem Cerkev svet osvobaja od grehov. “Katerim boste grehe odpustili, so jim odpuščeni.” Sveti Duh vodi Cerkev v Jezusovi resnici. 
Kaže ji, kaj Jezus za človeštvo pomeni in ji daje moč za oznanjevanje, naj bo prilično ali neprilično. Z njegovo pomočjo verujemo: “Nihče ne more reči: ‘Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu’” . Pri krstu omogoča v nas Božje življenje. Pomaga nam, da Jezusa razumemo in mu sledimo. On je pomočnik, ki nam ga je Jezus obljubil v vseh preverjanjih. Kadar smo nemočni, nam on daje moč za junaška dejanja. 
Sadovi njegovega delovanja so: “ljubezen, veselje, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost” (Gal 5, 22). Sveti Duh je torej Božja prisotnost in delovanje v nas.
Seveda pa to ni neka magična moč. Sveti Duh deluje v nas le, če mu odpremo vrata svojega srca in se pred njim ne zapiramo. Zapremo se, kadar poslušamo glas sebičnosti  ali se predamo vabljivim glasovom sedanjega časa.
Danes, ko je teh  glasov veliko, je potrebno razločevanje. Sveti Duh nam omogoča pravo razločevanje duhov v resnici. Zato moramo biti pazljivi za njegove navdihe. Bistvo je v tem, da vedno znova prosimo: Pridi, Sveti Duh, napolni naša srca, vžgi v nas ogenj Kristusove ljubezni, očisti, razsvetli in okrepi nas! Naredi iz nas nove ljudi!

OZNANILA

 • Danes bo v Led. Krnicah celodnevno češčenje za vse župljane
 • Molitev bo potekala po naslednjem razporedu:
  • Po sveti maši: Sp. in Gor. Vrsnik, Žirovnica, Mrzli Vrh
  • 11.00 - 12.00: Ledine
  • 12.00 - 13.00: Led. Krnice, Korita
  • 13.00 - 14.00: Led. Razpotje, Idršek, Pečnik
  • 14.00 - 14.30: Govejk
  • 14.30 - veroučenci in zaključek z litanijami.
 • Danes bo romanje ob Marijinih kapelicah. Zbirno mesto je ob 14h na mostu za Jagršče na Želinu. Zaključili bomo z litanijami Matere Božje v Idr. Krnicah.
 • V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
 • V sredo bodo v Sp. Idriji ob 20h vaje za pevski zbor.
 • V četrtek se bomo z veroučenci iz Ledin ob 18h s kolesi podali na Vrsnik, kjer bomo imeli zaključek veroučnega leta. V primeru slabega vremena, bo srečanje prestavljeno.
 • V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.30 vaje za otroški pevski zbor.
 • V petek bo v Sp. Idriji ob 20h srečanje mladinske skupine.
 • V soboto bo v Kopru srečanje škofijske Karitas. Prijave sprejema ga. Valerija Krivec.
 • V soboto bo v Idr. Krnicah ob 20h sv. maša in blagoslov traktorjev. Lepo vabljeni vsi kmetje s svojimi traktorji in gospodinje.
 • V nedeljo bosta v Ledinah in Sp. Idriji predstavljena nova ŽPS. Priporočam v molitev.
 • V soboto 6.6. bo organizirano romanje za krasilke, čistilke in mežnarja po Gorenjski. Prijave sprejema v Sp. Idriji ga. Valerija Krivec in v Ledinah ga. Mateja Kavčič.
 • V četrtek, 25.6. bomo z mladimi (od 14. leta dalje) odpravili v Mirabilandijo.Prijave sprejema ga. Simona Golja Kosmač. Cena bo naknadno objavljena.
 • Iz Medjugorja je priromal kip KRALJICE MIRU z namenom, da bo obiskal vsako družino, vsako srce. Kip Medjugorske Marije roma po Šolski ulici. Pri vsaki hiši naj ostane en dan. Povabljeni, da se cela družina zbere pri molitvi, se zahvali za vse prejeto, tudi za “našega” diakona Blaža

Pred nami:

sobota, 31.5. - blagoslov traktorjev in kmetov v Idr. Krnicah

soboto, 6.6. - izlet za čistilke in krasilke