KRISTUS KRALJ

 

 

Odlomki Božje besede na KRISTUSA KRALJA: Ezk 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

 

 

Mašni nameni

 
 

KDAJ SMO TE VIDELI...

Na današnjo zadnjo nedeljo v cerkvenem letu je naš duhovni pogled uprt v tisto zadnje dejanje človeške zgodovine, ki ga označujemo z imenom poslednja sodba. Ko bo zadonela poslednja tromba, bodo mrtvi oživeli in vsi se bomo prikazali pred Kristusovim sodnim stolom. Tedaj bo vsakdo sojen po tem, kar je na zemlji delal: dobro ali hudo.
Kadar človek razmišlja o tem odločilnem dogodku, ga spreletavajo različni občutki, med katerimi večkrat prevladuje strah. 
Človeku namreč tedaj sama od sebe pridejo pred oči njegova slaba dejanja, ki jih je v življenju vsakogar veliko. V srcu vstane bojazen, češ, kako bo o vsem tem sodil nepodkupljivi sodnik. Saj vemo, da pri njem ne bo pomagal prav noben izgovor ali celo laž. Po drugi strani pa vemo, da ta sodni proces ne bo izzvenel kot nekakšno maščevanje Boga, temveč bo vsem, ki so se iskreno trudili za dobro, odprl vrata v neminljivo veselje. 
Bog, ki nas bo sodil, je čista, neskončno čista Luč. On sam je tudi v človeku vžgal iskro te božanske luči - odtod naše hrepenenje po luči, po spoznanju, po resnici in ljubezni. Toda zakaj se potem človek vendarle boji srečanja s to polnostijo Luči? 
Na to nam odgovarja sveti Avguštin: Zato, ker ima luč dve lastnosti: luč nas razsvetljuje, in tega se veselimo; luč pa nas tudi razkrinkuje - in tega se bojimo. 
Najbrž je glavni vzrok za ta naš strah, ko pomislimo na poslednjo sodbo, prav to. Vemo, da nas bo tedaj Božja luč presvetlila do dna. Vse skrite misli in nameni našega srca, vsa naša skrita dejanja bodo v hipu razkrita. V ogledalu čiste Božje svetlobe bomo zagledali svoj dejanski obraz. Tedaj bomo spoznali, da pravzaprav ni Bog tisti, ki nas sodi: sodili se bomo sami, ali še natančneje: sodila nas bodo naša dejanja. Ta pa so dobra in slaba, plemenita in sebična; odločilo bo to, kam se bo tedaj nagnila tehtnica - na levo ali na desno. 
Zato Jezus, ko govori o poslednji sodbi, poudari potrebnost dobrih del, potrebnost odprtosti in solidarnosti do drugih. Brez tega, brez dobrote, usmiljenja in ljubezni, ne bomo mogli priti v življenje. Noben človek ni nikoli tako reven in osamijen, da ne bi mogel vsaj koga ljubiti, vsaj komu storiti kaj dobrega. Koliko dobrega lahko napravi bolnik, če vdano in potrpežljivo prenaša svojo bolezen in jo daruje za svoje še bolj preizkušane brate in sestre! Še več možnosti za dobrodelnost pa imamo zdravi. Toda ali jih res znamo udejanjati? Današnji praznik nas hoče spodbuditi, da bi pogosteje mislili na srečanje z Bogom. Misel nanj nas ne sme plašiti, ampak nam mora biti spodbuda za vztrajanje v dobrem. V tej vnemi in skrbi se polni zaupanja obračajmo na Kristusa. Kristus nas danes še posebej vabi v svoje kraljestvo nesebične dobrote in ljubezni, iskrenosti in resnice, življenja in edinosti, veselja in miru - z eno besedo, v kraIjestvo svetosti.  Ob poslednji sodbi nam bo odprl vrata vanj, če bomo tukaj in zdaj, dan za dnem, hrepeneli po tem nebeškern kraljestvu, ga zavzeto iskali ter vztrajno in potrpežljivo uresničevali - v sebi in v svojem okolju.

OZNANILA

 • V ponedeljek bo v Sp. Idriji po sv. maši srečanje Karitas.
 • V sredo bo na Ponikvi romanje sodelavcev Karitas. Odhod avtobusa bo ob 7.20.
 • V sredo bo v Sp. Idriji po sv. maši adoracija in slavilna molitev.
 • V sredo bodo v Sp. Idriji v župnišču ob 19.30 vaje za mešani pevski zbor.
 • V četrtek bo v Ledinah po sv. maši srečanje za vse strežnike.
 • V četrtek bo v Sp. Idriji ob 20h srečanje zakonske skupine.
 • V petek bodo v Sp. Idriji ob 14.30 vaje za otroški pevski zbor.
 • V petek bo v Sp. Idriji ob 19h srečanje animatorjev in pevske vaje za MPZ.
 • V soboto bodo v Sp. Idriji in Ledinah od 9h dalje veroučenci izdelovali adventne venčke, ki jih bomo v nedeljo blagoslovili. Zbrani denar bo namenjen družinam na obnmočju Ilirske Bistrice, ki so utrpele poplave. Hvala za vaše darove.
 • V soboto bo v Sp. Idriji ob 18h sv. maša za notranje ozdravljanje, sledijo molitve za ozdravljenje notranjih ran in osvoboditev.
 • V soboto bo v Zavratcu ob 19.30 taizéjska molitev za mlade iz celotne dekanije. Po molitvi bo še klepet ob čaju in piškotih. Lepo vabljeni!!!
 • V nedeljo bomo obhajali nedeljo Karitas. Začenjamo adventni čas in novo cerkveno leto. Sodelavci Karitas bodo prižgali prvo svečo na adventnem vencu. Vabljeni, da namenite svoje darove za potrebe naše župnijske Karitas
 • V nedeljo bodo v Ledinah po sv. maši vaje za otroški pevski zbor.
 • Iskrena hvala vam za dar, ki ste ga namenili za potrebe župnijske cerkve.
 • Ob pripravi na novo mašo  ste povabljeni, da boste farani sklekljali novomašni prt. Dobili boste  vse, kar je potrebno (papirce, prikaz dela in strokovno vodstvo).
 • Iz Medjugorja je priromal kip KRALJICE MIRU z namenom, da bo obiskal vsako družino, vsako srce. Kip Medjugorske Marije roma po Idr. Krnicah. Pri vsaki hiši naj bi ostal en dan.  Povabljeni, da se cela družina zbere pri molitvi, se zahvali za vse prejeto, tudi za “našega” diakona Blaža. Verjamem, da bo Devica Marija vse naše prošnje, stiske, težave…, spremenila v veselje.
 • V župnišču/zakristiji lahko dobite Marijanski koledar za leto 2015

ODDANE SV. MAŠE: Za duše v vicah; Po namenu, Šol. 15.


ADVENTNI VENČKI in OBDAROVANJE SOCIALNO OGROŽANIH DRUŽIN

Otroci lepo vabljeni k delavnici, kjer bomo izdelovali adventne venčke. Zbrali se bomo v soboto ob 9h v Sp. Idriji in Ledinah. PROSIMO, če lahko s seboj prinesete: 4 svečke (lahko čajne), zelenje, vrvico in razne okraske. Verjamem, da jih boste pridni izdelovali, da jih bodo lahko župljani kupili na 1. adventno nedeljo pri sv. maši. Zbrani denar bo namenjen poplavljenim družinam.

V današnjih, negotovih časih je stiska (zaradi naravnih nesreč, finančna ali socialna) veliko ljudi pripeljala na rob obupa. Osnovnošolci bodo stopili skupaj in socialno ogrožene družine razveselili v času obdarovanja.  Vsak bo prinesli eno ali več ne-zavito stvar (zvezek, barvice, igračo, oblačilo, sladkarijo, kakšno igro). Naš dar prinesemo v soboto na izdelovanje venčkov, kjer bomo sestavili darila in jih odpeljali družinam.


POVDARKI ŽPS-ja v SP. IDRIJI

1. Srečanje smo pričeli z molitvijo.
2. Sledil je pogovor in razmišljanje o doživljanju adventnega časa in pripravi na božič. 
3. Pogled nazaj:
 • Diakonsko posvečenje Blaža je bil čudovit dogodek, ki še vedno odmeva (želeli pa bi si boljšo obveščenost po župnijah v škofiji). 
 • Starši 1. in 2. r. so pripravili lepo praznovanje zakonskim jubilantom.
 • V Idr. Krnicah je kip Kraljice Miru začel romanje po družinah, nadaljeval bo v Kanomlji in nato v Sp. Idriji. V vsakem domu se ustavi po en dan.
 • Priprave za klekljanje novomašniškega prta koordinira ga. Teodora Klavžar.
4. Načrtovanje:  
 • V Idr. Krnicah bo vsako druga soboto v mesecu sv. maša.
 • V adventu začnemo z molitvijo za novomašnika ob koncu bogoslužja.
 • Izkupiček od adventnih venčkov bomo podarili žrtvam poplav v naši škofiji (Knežak).
 • Zaradi miklavževnja 5.12., bo obhajanje prvega petka prestavljeno na 12.12.
 • Pričetek božične devet dnevnice bo 16.12.2014.
 • V adventu bodo sodelovali veroučenci in opravili sv. spoved. 
 • Adventna spoved bo 20. in 21. decembra.
 • Jaslice v cerkvi bodo pripravili starši prvoobhajancev.
 • Božičnico pred polnočnico bodo pripravili birmanci.
 • Ob praznikih miloščino pobirajo odrasli.
5. Predlogi in ideje:
 • Kratka adoracija po sv. maši v Idr. Krnicah.
 • Župnijsko romanje v Rim med prvomajskimi počitnicami.
 • Povabljeni, da ob nedeljah na naše domove povabimo gospoda župnika na kosilo.
 • Naslednje srečanje je predvideno za konec januarja 2015.

Zapisnikar: Jelka Hladnik